DAN Plannen 2023-2025

De coöperatie DAN heeft vier doelstellingen:

Voor de periode 2023-2025 wordt per doelstelling aangegeven welke acties we er onder hangen.

Besparen energie

 • Het stimuleren van het bewust worden van het energiegebruik
 • Communicatie over gemeentelijke acties en doelstellingen vertalen naar onze omgeving.
 • De inzet van energiecoaches voor Akkrum/Nes stimuleren.
 • Het uitvoeren van het energiebesparingsplan met prioriteit voor woningen ouder dan 25 jaar. Dit plan start in maart.
 • Het stimuleren van het gebruik van de warmtescan.
 • Ingezet wordt op delen en beschikbaar stellen van kennis als het gaat om energiebesparing (van elkaar leren)

Produceren van duurzame energie

 • In maart 2023 is het zonnepark Leppagreide aangesloten op het energienetwerk. Op termijn zullen hier inkomsten uit worden gegenereerd die ten goede komen aan leefbaarheid- en duurzaamheidsprojecten in Akkrum en Nes.
 • De Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie (SHEC) is sinds april 2021 eigenaar van het zonnepark De Dolten. De nadruk ligt dit jaar op aflossen van de schuld. De deelnemende energiecoöperaties (Aldeboarn, Aengwierden en Akkrum) krijgen een kleine fee per jaar.
 • De gemeente Heerenveen heeft afgelopen jaar beleid gemaakt dat ontwikkelingen op het gebied van zonne- en windenergie alleen mogelijk zijn met een minimale lokale participatie van 50%. Inmiddels zijn er diverse samenwerkingscontacten zoals bij de uitbreiding van de Dolten en Zonnepark Klaverblad NO.
 • De SHEC is bezig om een professionele organisatievorm te creëren die past bij deze toename van ontwikkel- en beheeractiviteiten.
 • Zowel de DAN als de SHEC zullen ontwikkelingen rond zonne- en windenergie blijven volgen op mogelijkheden. De verwachting is dat na de provinciale verkiezingen dit voorjaar met name op het gebied van windenergie mogelijkheden komen. Ook zullen de ontwikkelingen rond energieopslag nauwlettend worden gevolgd.

Het gebruik van duurzame energie stimuleren

 • Het project deelauto’s is met 1 auto in september 2022 van start gegaan. Op dit moment hebben we 25 gebruikers met een abonnement, waarvan 8 met een maandabonnement. Als het gebruik toeneemt kunnen we een tweede auto inzetten in Akkrum. Bij voldoende deelname in Nes kan mogelijk ook daar een deelauto geplaatst worden. Om de deelauto te stimuleren worden diverse inloopochtenden gehouden en is er aandacht voor lokale communicatie over dit project.
 • Het project ‘Nes van het Gas af’ is inmiddels gestart met een werkgroep. Inmiddels is in februari een startbijeenkomst geweest waar voor meer dan 100 geïnteresseerden dit project werd toegelicht. Vanuit de gemeente wordt in het voorjaar een adviesbureau ingehuurd om dit project te ondersteunen. De verwachting is dat veel kennis wordt opgedaan over de huidige verduurzamingsmogelijkheden en ontwikkelingen in de toekomst.
 • Ingezet wordt op het delen en beschikbaar stellen van de opgedane kennis bij “Nes van het Gas af” en het delen van de kennis bij particulieren die hun huis hebben verduurzaamd (van elkaar leren).
 • Energie van Ons, ons gezamenlijk energiebedrijf van de energiecoöperaties van de drie noordelijke provincies levert 100% duurzame energie. We hebben op dit moment 75 bewoners die hier hun energie afnemen en waarvoor wij per afnemer euro 75 ontvangen. Wij proberen het aantal afnemers in ons gebied te vergroten naar 100.

Het bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen

 • Daar waar kan gaan we met andere projecten of instanties samenwerken om elkaar te versterken op het gebied van leefbaarheid, verduurzaming en vergroening.
 • Na het succesvolle BOSK-project afgelopen jaar gaat in 2023 de geïntegreerde werkgroep bezig met het vervolg van dit project. Er is extra subsidie verkregen vanuit Arcadia om een landschaparchitect in te huren om te onderzoeken waar meer vergroening (bos) mogelijk is bij Akkrum-Nes.
 • Met de basisscholen zal bekeken worden of we meer kunnen samenwerken. Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd en zullen scholen een bijdrage gaan leveren aan “De Slach Troch Akkrum” door het leveren van twee kunstwerken voor het project in 2023 met het onderwerp “Duurzaam”.

Algemene communicatie

 • De website wordt vernieuwd. Dit zal via de website van Energie van Ons een plekje krijgen.
 • De nieuwsbrief ‘Opwekker’ wordt in 2023 4 maal naar alle leden gemaild.
 • Eens per 4 weken is er een nieuwsitem Leppagreide in Middelpunt. De doelstelling is om deze te behouden voor duurzaamheidsnieuws.
 • De DAN is bij Reuzedei 2023 aanwezig met een stand.
 • In 2023 is het onderwerp bij De Slach Troch Akkrum “Duurzaam”.
 • Per jaar wordt minimaal 1 zichtbaar project opgepakt door de DAN of in samenspraak met andere partijen.
 • 1 keer per jaar wordt voor de leden van de DAN een excursie georganiseerd of een externe spreker.
 • Projecten worden, waar de DAN bij betrokken is, extern gecommuniceerd.
 • Het aantal leden DAN is op dit moment 210. Door verschillende activiteiten proberen we het aantal leden te verhogen naar 300.

Wordt ook lid van DAN

  Dit formulier gebruikt Akismet om spam te verminderen. Leer hoe je gegevens worden verwerkt.