Actieagenda netcongestie laagspanningsnetten

Een punt van de netverzwaring waar al een begin mee is gemaakt in Akkrum zijn de elektriciteitshuisjes en de kabels.

Een lijvig rapport vol met goede voornemens

Zo’n rapport dat wel 60 pagina’s telt staat uiteraard vol met getallen en cijfers, beschouwingen en constateringen. Blijft over wat dat voor Akkrum-Nes en de ommelanden gaat betekenen.

Een punt van de netverzwaring waar al een begin mee is gemaakt in Akkrum zijn de elektriciteitshuisjes en de kabels. In het centrum is dat al aangepakt door de nieuwbouw die daar is verrezen, maar er zijn nog delen die de nodige aandacht behoeven.

Het rapport zegt daar het volgende over:

Het huidige laagspanningsnet is niet voorbereid op de groeiende elektriciteitsvraag die onder andere afkomstig is van een stijging in gebruik van warmtepompen en elektrische auto’s. Ook is het laagspanningsnet (nog) niet ingericht op de groeiende hoeveelheid zonne-energie die door gebouweigenaren lokaal wordt opgewekt. Daarom moeten de laagspanningsnetten worden uitgebreid en versterkt met meer en dikkere kabels en meer transformatorstations (ook wel middenspanningsruimte (MSR) genoemd). Dit is een grote operatie: volgens berekeningen van Netbeheer Nederland moeten er tot 2030/2035 tussen de 37.000 (+39%) en 54.000 (+57%) extra elektriciteitshuisjes worden bijgebouwd. Ook moet er tussen de 80.000 en 105.000 km kabel worden gelegd. De netverzwaring vraagt tussen de 260 en 330 km2 aan extra ondergrondse ruimte voor laag- en middenspannings- kabels. Daarmee is het niet alleen een technische, maar ook een ruimtelijke en logistieke opgave.

Bron

Het hele rapport is te downloaden via deze URL van Open Overheid

Avatar

Door Daniel van Dan

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.