We kunnen het tij nog met elkaar keren

Dat tij keren kan nog, als wij als inwoners van Nederland gezamenlijk onze schouders er onder zetten om de teloorgang van het klimaat een halt toe te roepen en onze uiterste best doen om de opgaande lijn in de verbetering van het klimaat weer terug te vinden.

Hoogleraar prof. dr. E.M. (Linda) Steg zegt dat het nog kan als . . . . .

Mevrouw Linda Steg is een gewaardeerd hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) met een rijke palmares.

Dat tij keren kan nog, als wij als inwoners van Nederland gezamenlijk onze schouders er onder zetten om de teloorgang van het klimaat een halt toe te roepen en onze uiterste best doen om de opgaande lijn in de verbetering van het klimaat weer terug te vinden.

De conclusie van Linda Steg na onderzoek is dat er een veel grotere draagkracht is voor klimaatmaatregelen dan door politici ook vandaag de dag nog roepen. Dat onderzoekt stamt uit 2019 maar kan nog steeds als zeer actueel worden beschouwd.

Enkele uitspraken van mevrouw Steg: “Er is niet één manier, want dan hadden we dat al lang gedaan. Mensen zijn gemotiveerder om duurzaam te handelen als ze meer belang hechten aan het welzijn van anderen of aan een betere milieukwaliteit.”

Over duurzaamheid: “Er zijn ook manieren om minder gemotiveerde mensen duurzaam gedrag te laten vertonen. Dan speelt de context een belangrijke rol. Als je bij een bedrijf werkt dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, heeft dat een invloed op duurzaam gedrag op het werk, vooral bij mensen die het milieu niet zo belangrijk vinden.”

Op dit DAN weblog zullen wij zeker nog terugkomen op het onderzoek want de gedragsverandering zal ook in 2024 een belangrijk thema blijven.

Bron

Research RuG verwijzing

Avatar

Door Daniel van Dan

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.