Subsidie voor batterijen

Rol batterijen in CO2-reductie en subsidie batterijen bij grootschalig zon-PV. Daarvoor is € 416,6 miljoen gereserveerd.

€ 416,6 miljoen wordt reserveert voor de realisatie van opslag van elektriciteit

Op 5 oktober werd bekend dat het demissionaire kabinet het voorstel naar de kamer heeft gestuurd. Een deel uit de kamer brief:

Rol batterijen in CO2-reductie en subsidie batterijen bij grootschalig zon-PV. In de Voorjaarbesluitvorming over aanvullende klimaatmaatregelen (Kamerstuk 32813, nr. 1291) is € 416,6 miljoen gereserveerd voor batterijen bij grootschalige zon-PV. Het doel is hiermee extra CO2 te reduceren om de klimaatdoelstellingen
van 2030 te behalen. Deze maatregel draagt bij aan CO2-reductie door extra duurzame elektriciteitsproductie te realiseren, deze elektriciteit op te slaan in een batterij en in te voeden op momenten van tekorten aan duurzame energie en ruimte op het net. Dit wordt ook wel uitgestelde levering genoemd. Deze maatregel maakt het mogelijk fossiele elektriciteitsproductie te vervangen met
duurzame elektriciteit tijdens moeilijk te verduurzamen uren. Dit speelt met name in de avond, wanneer de vraag naar elektriciteit hoog is, maar de zon niet of nauwelijks schijnt en de wind niet altijd waait.

Dit betekent dat er extra financiële ruimte komt om grootschalige batterij systemen bereikbaar te maken voor de opslag van onder anderen Zonnepark Leppagreide

Bronnen

Brief aan de kamer als PDF
Zonnepark Leppagreide
Batterijopslag Sellingen

Avatar

Door Daniel van Dan

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.