Doelstellingen afkoeling van de aarde wordt niet gehaald

UNEP luidt de alarmklok: Wij moeten nu in actie komen – uitstel is fataal!

Een alarmerend rapport van de Verenigde Naties (UNEP) brengt een zeer verontrustende boodschap. Dit is de vertaalde inleiding van het rapport dat op 20 november 2023 werd gepresenteerd:

Het rapport stelt vast dat er vooruitgang is geboekt sinds de ondertekening van de Overeenkomst van Parijs in 2015. Toen de overeenkomst werd aangenomen, werd op basis van het huidige beleid verwacht dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 16 procent zou zijn toegenomen. Op dit moment is de verwachte toename 3 procent. De voorspelde broeikasgasemissies in 2030 moeten echter nog steeds met 28 procent dalen voor het 2°C-traject van het Akkoord van Parijs en met 42 procent voor het 1,5°C-traject.

Bij de huidige stand van zaken zou het volledig uitvoeren van de onvoorwaardelijke Nationally Determined Contributions (NDC’s) die in het kader van het Akkoord van Parijs zijn gedaan, de wereld op koers zetten om de temperatuurstijging deze eeuw te beperken tot 2,9°C boven het pre-industriële niveau. Door de voorwaardelijke NDC’s volledig uit te voeren, zou dit dalen tot 2,5°C.

Het rapport roept alle landen op om de transformatie van koolstofarme ontwikkeling in de hele economie te versnellen. Landen met een grotere capaciteit en verantwoordelijkheid voor emissies zullen ambitieuzere maatregelen moeten nemen en ontwikkelingslanden moeten ondersteunen bij hun streven naar emissiearme ontwikkelingsgroei.

In het rapport wordt bekeken hoe een krachtiger uitvoering de kans kan vergroten dat de volgende ronde van NDC’s, die in 2025 moet plaatsvinden, de broeikasgasemissies in 2035 terugbrengt tot niveaus die overeenkomen met de 2°C- en 1,5°C-paden. Er wordt ook gekeken naar het potentieel en de risico’s van methodes om kooldioxide te verwijderen, zoals op de natuur gebaseerde oplossingen en directe koolstofafvang en -opslag in de lucht.

Het volledige rapport in het Engels is te downloaden vanaf deze URL: Emissions Gap rapport 2023

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.