Natura 2000 gebieden

Minder stikstof daalt er neer in de Natura 2000 gebieden maar die daling is nog niet genoeg

Stikstofneerslag daalt, maar voor veel natuur nog te hoog

Het RIVM meldt vandaag middels een rapport dat er minder stikstof neer daalt in de Natura 2000 gebieden maar dat die daling nog niet genoeg is om de doelstellingen te halen.
Daar zegt het RIVM het volgende over:

Sinds 2005 is ongeveer 20 procent minder stikstof in de kwetsbare natuur terechtgekomen. Naar verwachting daalt de neerslag tot 2030 verder. Deze daling komt voor het grootste deel door beleid voor landbouw en verkeer, en door dalende depositie uit het buitenland. De verwachte stikstofneerslag is berekend met beleid waarvoor op 1 mei 2022 concrete plannen zijn uitgewerkt. De stikstofmaatregelen die daarna zijn ingevoerd, zijn nog niet meegerekend.

Nog een citaat uit het RIVM bericht:

Op dit moment is 28 procent van het oppervlak van Natura 2000-gebieden onder de KDW. Naar verwachting stijgt dit verder tot ongeveer 30 procent in 2030. Na 2030 stijgt dit oppervlak elke 5 jaar met 1 procent. Het Nederlandse doel is dat dit percentage stijgt tot ten minste 40, 50 en 74 procent in de jaren 2025, 2030 en 2035. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat Nederland deze doelen op basis van het beleid tot 1 mei 2022 niet gaat halen.

Wat betekent dat voor de duurzaamheid van Akrrum en Nes

Er liggen twee Natura 2000 gebieden ten zuiden van Akkrum en Nes
In het zuidoosten ligt het natuurgebied De Deelen.
In het zuidwesten de Terkaplester Puollen – een plas waar veel ganzen overwinteren.
(voor beide gebieden; zie blogpost URL in de Bronnen hieronder)

De impact van de stikstof op Natura 2000 gebieden zal een steeds grotere rol gaan spelen bij het maken van (nieuw)bouw plannen door de overheid en de gemeente. Het zal hogere eisen gaan stellen aan de manier waarop die plannen worden gemaakt. Welke techniek gaat gebruikt worden, hoeveel stikstof wordt er geproduceerd. Kun je stikstofproductie verlagen en toch bouwplannen maken.

Deze vragen zijn stuk voor stuk actueel.

Bronnen

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.