Kernenergie komt niet voor 2040

In november vorig jaar schreef Wim Turkenburg een lijvig rapport over kernenergie

volgens een rapport van november 2022

In november vorig jaar schreef Wim Turkenburg van Energy and Environmental Consultancy WTEEC een lijvig rapport (20 pagina’s) over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de toepassing van kernenergie in Nederland – Bauke vatte het rapport kernachtig samen:

In dit uitgebreide overzicht van studies naar de mogelijkheden van kernenergie zien we dat de kans klein is om vóór 2040 een of meer kerncentrales te hebben.

Het bouwen van twee centrales kost minstens 30 miljard. Daar komen de kosten voor ontmanteling nog bij. Die hebben in het ongunstigste geval dezelfde orde van grootte.

Het artikel geeft daarnaast tegengas tegen al te optimistische verhalen over SMRs en MSRs.

De discussie die in Nederland weer opvlamt heeft natuurlijk alles te maken met de komende verkiezingen – we zullen dan ook moeten zien hoe dit onderwerp een realistische toekomst tegemoet zal gaan en welke partijen zich gaan onderscheiden in realisme en utopie.

Bronnen

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.