Warmtepompen in Nederland

Installatie van 110.000 warmtepompen in 7 maanden is een record.

In diverse media wordt gemeld dat het aantal geïnstalleerde warmtepompen in Nederland hoger is dan werd verwacht. Dat is goed nieuws voor het tempo van de energietransitie hoewel wij met alleen warmtepompen de doelen niet gaan halen.

Hoe werkt zo’n apparaat eigenlijk?

warmtepompschema CC Servicecontrols.nl
warmtepompschema CC Servicecontrols.nl

Eenvoudig gezegd is een warmtepomp een apparaat dat koude lucht omzet in warme lucht. De afbeelding hier boven geeft dat nog iets beter in een schema weer. Ingenieurs die dit hebben bedacht zijn ware meesters in zowel magisch als een onbegrijpelijk fenomeen terwijl toch in elk huishouden wel een koelkast is te vinden. Die doet namelijk net het omgekeerde, zet warme lucht om kou.
Voor een uitgebreide uitleg verwijs ik u naar de website van Service Controls

In de media

Het eerste bericht dat ik over dit onderwerp tegen kwam komt van de Volkskrant (maar die heeft een betaalmuur) die zich baseert op de Vereniging Warmtepompen

De cijfers

Er is een subsidiepot aanwezig van 350 miljoen euro. Als het tempo van aanvragen aanhoud als in het eerste half jaar dan zal er 471 miljoen euro nodig zijn om alle aanvragen te honoreren. Het is echter te verwachten dat deze subsidie regeling net zo gaat uitpakken als die voor EV’s; op = op.
Het is wel duidelijk dat particulieren veel meer aanvragen doen dan bedrijven. De verhouding ligt ongeveer 1 op 8 ( waar de 8 de particulieren zijn).

Subsidiepot volgens warmtepompen.nl
Subsidiepot volgens warmtepompen.nl

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.