Consultatie: Wet Strafbaarstelling Ecocide

Op het concept wetsvoorstel kunt u tot 10 augustus 2023 reageren.

plantenterrarium detail
De overheid vertelt in het kort:

Met dit wetsvoorstel beoogt de initiatiefnemer een nieuwe norm in het strafrecht te introduceren: dat het milieu een intrinsieke waarde heeft en dat de ernstige aantasting van dat milieu, door een menselijk handelen of nalaten, strafbaar moet worden. Om het handhaven van deze nieuwe norm mogelijk te maken, wordt in het Nederlandse strafrecht het begrip ‘ecocide’ geïntroduceerd: de strafbare en ernstige aantasting van het milieu door (potentieel) schadetoebrengend handelen of nalaten. Daartoe wordt het plegen van ecocide als autonoom strafbaar feit opgenomen in het Wetboek van Strafrecht.

Wat is Ecocide

Onder ECOCIDE wordt verstaan: de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen – ernstige schade aan de natuur die wijdverspreid of langdurig is.
Uitleg op de website van StopEcocide

Wat kunt u zelf doen?

Op de speciale website van de Overheid kunt u zelf aangeven hoe u tegen dit onderwerp aan kijkt.

Er zijn 2 vragen waarop u wordt gevraagd uw reactie te geven en daarnaast is er nog een mogelijkheid om een bestand (bijvoorbeeld een PDF) toe te voegen waarin u een standpunt uiteen zet.

Vraag 1: Op welke manier denkt u dat strafbaarstelling Ecocide een bijdrage gaat leveren aan een gezonder, beter milieu?

Vraag 2: Wat kunt u bijdragen om strafbaarstelling Ecocide verder te brengen?

De antwoorden geeft u op de consultatie website

Het webadres van de consultatie Wet Strafbaarstelling Ecocide

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.