De Friezen zijn niet rijk maar wel gelukkig

Yvonne Zonderop schrijft over de Friezen in de Groene Amsterdammer van 18 mei 2022

Er zijn misschien mensen die er anders over denken maar de eerste alinea van haar artikel in de Amsterdamse krant is daar wel duidelijk over:

Zonovergoten weilanden, vrolijk fietsende babyboomers, kaatsende Friezen op een ruim bemeten veld. Wie de website van het Fries Sociaal Planbureau bekijkt, kan niet anders concluderen: in de provincie is het leven goed. Het bureau doet geen poging om reclame te maken of toeristen te lokken, maar om in beelden te vangen wat hun eigen onderzoek overtuigend heeft uitgewezen.

Het 4500 woorden tellende verhaal dat Ivonne vertelt is gebaseerd op op het jaarlijks onderzoek van het Friese Planbureau die sinds 2015 de maatschappelijke en economische situatie van Fryslân monitort. Zij onderzoekt zaken als inkomen, veiligheid, bereikbaarheid, bevolking, onderwijs, werk, welzijn, wonen, gezondheid en social samenhang.

Tevredenheid in 2021 Planbureau Friesland
Tevredenheid in 2021 Planbureau Friesland

Geluksbeleving

In haar onderzoek stelt het Planbureau:

In 2022 voelde 90 procent van de inwoners van Fryslân zich gelukkig en twee procent voelde zich ongelukkig. Als we de inwoners van Fryslân uitsplitsen op diverse persoonskenmerken wordt het duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen inwoners. Zo voelen 65-plussers (95%) zich gelukkiger dan jongvolwassenen (83%). Ook voelen inwoners die moeite hebben met rondkomen (51%) of een slechte gezondheid (48%) hebben zich minder vaak gelukkig in vergelijking met inwoners die makkelijk rondkomen (94%) of een goede gezondheid (93%) hebben. Er zijn weinig verschillen tussen lager- en hoogopgeleiden qua geluksgevoel. 

Gelukkig in Friesland statistiek Planbureau Friesland Gelukkig
Gelukkig in Friesland statistiek Planbureau Friesland Gelukkig

En zo staat het rapport vol met zaken die je wel vermoedde maar nog niet zeker wist. Het wordt je allemaal uit de doeken gedaan op de site van Planbureau Fryslân. De link naar de site en het rapport staat hieronder onder het kopje Bronnen.

Hoe zit dat met Stress

Het blijkt dat jongvolwassenen veel meer stress ervaren dan ouderen. Hoe zou dat komen? Het Planbureau zegt daar het volgend over:

In 2020 ervoer 14% van de inwoners van Fryslân (heel) veel stress. Dit aandeel is lager dan landelijk (18%). Kijkend naar de verschillende Friese gemeenten, dan is het aandeel van inwoners dat (heel) veel stress ervaart het hoogst in Leeuwarden (17%) en het laagst in gemeente Waadhoeke (10%). 

Bijna een kwart (23%) van de jongvolwassenen ervaart (heel) veel stress. Dat aandeel wordt kleiner naarmate de leeftijd toeneemt. Bij 75-plussers ervaart vier procent (heel) veel stress. 

Voor het complete overzicht verwijzen wij u naar de website van het Planbureau waar nog veel interessante onderwerp over Fryslân staan.

Bronnen

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.