Maatregelen tegen energiearmoede werken!

TNO onderzocht of de maatregelen werken – DAN voert ze uit

In een uitgebreid onderzoek heeft TNO naar de effecten gekeken van de maatregelen tegen de energiearmoede. Die pakken gunstig uit, zo is haar conclusie. Daaruit mag ook geconcludeerd worden dat de inspanningen die DAN in Akkrum en Nes doen wel degelijk effect hebben. Maatregelen die op de Lange Miente en de Koarte Miente worden uitgevoerd door de Oanpakkers

Om hoeveel huishoudens gaat het?

Het geschatte aantal huishoudens in Nederland die in de categorie energiearm thuis horen is zo’n 600.000. Dat is 7,4% van alle huishoudens.

De Gemeenten stellen daar ook budgetten voor ter beschikking. Het budget voor de Gemeente Heerenveen wordt voor Akkrum en Nes voor een groot deel door DAN in samenwerking met Plaatselijk Belang besteed. Inmiddels de welbekende Oanpakkers zijn daar een voorbeeld van. In April van dit jaar deden wij daar al verslag van.

Waar gaat het over als we over energiearmoede spreken?

De maatregelen moet uiteindelijk voor een lagere energiekosten gaan zorgen voor de bewoners van de huizen die onder handen worden genomen. Dat gebeurd na het aanbrengen van bijvoorbeeld tochtstrips en radiatorfolie. Een water besparende kop op de douche en het aanbrengen van ledverlichting die veel minder stroom verbruiken.
Ook zoiets eenvoudigs als het aanbrengen van een brievenbusborstel gaat tocht tegen waarmee ’s zomers de warmte weg vliegt of in de winter de koude naar binnen laat.

En wat levert dat op?

Naast de al genoemde verlaging van de energiekosten gaat het wooncomfort omhoog wat weer bijdraagt aan een betere fysieke gezondheid. Een positief neveneffect is dat de betrokkenheid bij de wijk in beeld komt dat de Mienskip ten goede komt.

Bronnen

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.