Energietransitiebudget wordt verruimd

De provincie Fryslân stelt 5 miljoen euro ter beschikking

Omrop Fryslân meld op haar website:

De provincie Fryslân heeft 5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan organisaties die willen verduurzamen. Het geld komt uit de opbrengsten van Windpark Fryslân. Op maandag 18 september gaat de inschrijving open.

“In de eerste ronde waren we overvraagd”, zegt Theo Andreae van Doarpswurk. “Er waren meer aanvragen dan we toe konden kennen.”

Het budget is bestemd voor zonnepanelen, isolatie en nieuw dubbel glas. Zeker voor vrijwilligersorganisaties is dat meestal een onoverkomelijke opgave. Het nu beschikbare budget hoopt daar een aandeel in de verwezenlijking daarvan te bieden.

Wat betekent dat voor Akkrum?

Doarpskeamer met vlag | foto Ferrie A.C. Maaswinkel CC BY-NC-SA 4.0 Int.
Doarpskeamer met vlag | foto Ferrie A.C. Maaswinkel CC BY-NC-SA 4.0 Int.

Aan het woord is Eelco Sixma van de Doarpskeamer Akkrum-Nes:

De Doarpskeamer Akkrum-Nes maakte eerder ook al gebruik van dit fonds. Een aantal jaar geleden heeft de organisatie een pand aangekocht, waar veel aan moest gebeuren. Nu willen ze de uitbouw aanpakken, zegt bestuurslid Eelco Sixma:

“Het kraakt en piept. Het is niet geïsoleerd en er zit asbest op. Dit wordt gesloopt en er komt een grotere, duurzame uitbouw voor in de plaats.” In totaal liggen de kosten rond de 90.000 euro.

Het betekent ook dat er ruimte komt voor andere projecten die door maatschappelijk georiënteerde organisaties beschikbaar komt. Daarmee komt de energietransitie ook in Akkrum-Nes in de versnelling.

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.