Gedeputeerde Staten en duurzaamheid

De coalitie wil inzetten op zonnepanelen op daken, en sluit uit dat er nieuwe zonneparken op landbouwgrond komen.

Eerste berichten niet gunstig voor de duurzaamheid

Friesland heeft een nieuw college gekregen voor de Gedeputeerde Staten. Daar berichten verschillende media ook verschillend over.

de Volkskrant

Zo melde de Volkskrant (betaalmuur) dat er stevig zal worden ingegrepen op plannen voor duurzame energie. Die plannen zullen ongetwijfeld ook effect hebben op de Akkrumse ontwikkelingen. Uit het artikel geciteerd:

De coalitie wil inzetten op zonnepanelen op daken, en sluit uit dat er nieuwe zonneparken op landbouwgrond komen. Nieuwe windmolens in landelijk gebied moeten aan strenge voorwaarden voldoen: een maximale ashoogte van 15 meter, inpassing in het landschap en energie uitsluitend voor eigen gebruik. Daarnaast zijn windmolens alleen nog welkom op grote bedrijventerreinen in stedelijk gebied. De provincie ziet meer heil in alternatieve energiebronnen zoals waterstof.

Omrop Fryslan

Opvallend is wel dat Omrop Fryslân daarover geen melding maakt. Wel wordt duidelijk dat de gedeputeerden zich richten op de landbouw:

De landbouw wordt een van de belangrijkste onderwerpen in het nieuwe bestuursakkoord. De provincie wil de boeren tegemoetkomen en zal de ambities niet ‘bij-plussen’, zoals dat in het akkoord omschreven wordt. Daarmee bedoelt ze dat van het reduceren van stikstof een niet nog grotere prioriteit wordt gemaakt. Ook worden er in principe geen boeren onteigend.

Leeuwarder Courant

Omdat de LC ook achter een betaalmuur zit kun je het hele artikel alleen lezen als je ook een abonnement hebt. Een citaat van de kop:

BBB, CDA, ChristenUnie en FNP steken het niet onder stoelen of banken: platteland is komende vier jaar hun beste vriend.

BBB, CDA, ChristenUnie en FNP steken het niet onder stoelen of banken: het platteland krijgt de komende vier jaar alle ruimte.

Voor niet abonnees is dit geen te raadplegen bron.

Gedeputeerde Staten

Op de website van de Gedeputeerde Staten staat (op het moment van schrijven) nog het programma en het college dat nu niet meer van kracht is. Het zal nog wel enige tijd duren voordat de informatie geactualiseerd is.

Ferrie is Daniel van DAN

Door Ferrie is Daniel van DAN

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.