Bestedingen van de Gemeente Heerenveen

Op de website OpenSpending is het mogelijk om het huishoudboekje van gemeentes in Nederland in te zien en te vergelijken.

OpenSpending biedt je mogelijkheid om budgetten te bekijken en te vergelijken

Op de website OpenSpending is het mogelijk om het huishoudboekje van gemeentes in Nederland in te zien en te vergelijken. Daaruit kun je als burger opmaken wat er zoal gebeurd op financieel gebied. Voor hen die dat inkijkje belangrijk vinden bestaat die mogelijkheid.

Specifiek voor Heerenveen

OpenSpending Heerenveen

Op de website zijn een flink aantal mogelijkheden om te bekijken. Het is dan ook de moeite waard om even te kijken welke data (cijfers en getallen) voor jou het meest interessant zijn. Als voorbeeld hebben wij gekozen om het 1e kwartaal van 2023 te bekijken, hier naast, de Baten ofwel de opbrengsten.
Uiteraard kun je daar ook kiezen om de Inkomsten van de gemeente te bekijken. Click op de afbeelding om de grotere versie te bekijken.

De datakeuzes kun je maken op deze pagina.

Conclusies trekt je zelf, wij geven je alleen door wat wij hebben gevonden.

Bron

OpenSpending is een initiatief van de Open State Foundation. Op haar website zegt zij daarover:

In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werkt Open State Foundation aan het project Open Spending. Dat doen wij met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het doel van dit project is om financiële detaildata van gemeenten, provincies, ministeries en andere bestuurslagen te ontsluiten en te standaardiseren op het centrale platform openspending.nl. Dit zorgt er namelijk voor dat iedereen direct inzicht heeft in de financiële informatie van overheden. Want niet alleen hebben burgers recht om in te zien waaraan hun belastinggeld uitgegeven wordt, het biedt ook kansen om de uitgaven van overheden te toetsen en te controleren.

OGP Award Open Spending
OGP Award Open Spending
Ferrie is Daniel van DAN

Door Ferrie is Daniel van DAN

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.