Zoutbatterij voor thuis

Een zoutbatterij is een vorm van thermochemische energieopslag. In de batterij treedt een reactie op van een zouthydraat met waterdamp.

Een duurzaam concept dat kan gaan bijdragen aan de warmtetransitie

gebaseerd op het proefschrift van Jelle Houben van 9 maart 2023

Een zoutbatterij is een vorm van thermochemische energieopslag. In de batterij treedt een reactie op van een zouthydraat met waterdamp. Hierbij nemen zoutkristallen water op en worden groter, en komt er warmte vrij.

De reactie kan worden omgedraaid door juist warmte toe te voegen en daarmee het zout weer te drogen. Omdat de tweede reactie evenveel energie kost als de eerste reactie oplevert, is het systeem verliesvrij. Al in 2017 lukte het de onderzoekers van Cellcius om het meest ideale zouthydraat voor deze reactie te ontwikkelen, op basis van kaliumcarbonaat.

Bron

TU/e Zoutbatterij voor thuis

Cellius warmtebatterij

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.