Transformatorstation Akkrum

De gemeenteraad van Heerenveen heeft donderdagavond ingestemd met de komst van het regelstation aan de afrit van de A32 bij Akkrum.

de Heerenveense Raad geeft toestemming

Akkrum.net meldt:

De gemeenteraad van Heerenveen heeft donderdagavond ingestemd met de komst van het regelstation aan de afrit van de A32 bij Akkrum. Door de toename van vraag en aanbod is het elektriciteitsnet overvol. Nieuwe aansluitingen voor bedrijven die met behulp van een zonnepark of -dak grootschalig energie terugleveren aan het net, moeten wachten tot er met behulp van dit regelstation weer meer ruimte ontstaat. Door alle politieke partijen werd de noodzaak van de komst van het station erkend.

Lees het hele artikel op Akkrumnet

Bron

Foto: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Ferrie is Daniel van DAN

Door Ferrie is Daniel van DAN

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.