Aantal elektrische voertuigen

In een eenvoudige grafiek geeft het Centraal Bureau Statistiek (CBS) inzicht in de groei van Elektrische Voertuigen (EV’s) in Nederland

de voorlopige CBS cijfers tonen een stevige groei

In een eenvoudige grafiek geeft het Centraal Bureau Statistiek (CBS) inzicht in de groei van Elektrische Voertuigen (EV’s) in Nederland – wat we zien in de eerste 6 maanden van 2023 zijn er al 325.000 EV’s rond rijden – geteld vanaf 2019 – dat is vier jaar geleden.

Deze groei heeft een sterk invloed op de duurzaamheid – in die voertuigen word geen fossiele brandstof verstookt – dat effect verlaagd de uitstoot van CO2 ook in Akkrum – een doelstelling die op verschillende terreinen bereikt moet worden.

DAN gaat zijn best doen om ook cijfers over Akkrum boven water te krijgen – wordt vervolgd.

Ferrie is Daniel van DAN

Door Ferrie is Daniel van DAN

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.