Zonnepark Leppagreide officieel geopend

Tijdens de Reuzendei in Akkrum op zaterdag 20 mei 2023 heeft burgemeester Van der Zwan het zonnepark officieel geopend.

Laat de stroom maar stromen

Tijdens de Reuzendei in Akkrum op zaterdag 20 mei 2023 heeft burgemeester Van der Zwan het zonnepark officieel geopend.
Ondanks de vertraging die was ontstaan door corona en lekkages is het toch zover dat Akkrum en Nes haar eigen stroom kan opwekken.

Wat dit gaat betekenen voor de dorpen en ommelanden gaat DAN u in de komende periode uitgebreid over informeren.

Het Zonnepark Leppagreide is inmiddels productief. Het park ligt ingeklemd tussen de A32 en de spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen. Op een strook van 1.2 km lengte komen 5300 zonnepanelen. Deze leveren 2.225.000 kWh per jaar aan stroom. Hiermee kunnen 650 huishoudens in Akkrum-Nes van groene stroom worden voorzien.

Voor het park is een lening afgesloten bij de Triodosbank. De eerste jaren worden de opbrengsten van het park gebruikt voor rente en aflossing van de lening. Op termijn vloeien de opbrengsten terug naar de dorpen Akkrum-Nes. De middelen worden ingezet voor duurzaamheids- en leefbaarheidsprojecten in Akkrum en Nes.

Zonnepark Leppagreide vanuit de lucht bekeken – dronefoto Jöran Maaswinkel

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.

3 reacties