DAN ook op HIER opgewekt

Naast “Energie van Ons” is er ook de website van “HIER opgewekt” die lokale initiatieven verzameld verspreid over heel Nederland

Coöperaties in beeld

Naast “Energie van Ons” is er ook de website van “HIER opgewekt” die lokale initiatieven verzameld verspreid over heel Nederland – die website geeft een goed beeld wat er al zo te doen is op het gebied van energiecoöperaties – een voorbeeld:

hier opgewekt in friesland
hier opgewekt in Friesland

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.