CO2emissiefactoren info site

Het is altijd handig om een bron onder handbereik te hebben over de recente en actuele emissiefactoren als je je bezighoudt met CO2 reductie.

een handige en betrouwbare bron van informatie over CO2 reductie

Het is altijd handig om een bron onder handbereik te hebben over de recente en actuele emissiefactoren als je je bezighoudt met CO2 reductie.

De website van CO2emissiefactoren is zo’n bron waar je niet alleen informatie haalt maar waar je ook allerlei berekeningen kunt uitvoeren die met het onderwerp te maken hebben.

Zoals de details over brandstoffen voertuigen, brandstoffen energieopwekking, elektriciteit, warmtelevering, personenvervoer, goederenvervoer en koudemiddelen.

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.