Zonnepark Leppagreide

De DAN heeft het initiatief genomen om zelf een zonnepark te ontwikkelen. Onder het motto: door het dorp, voor het dorp!

Eigen stroomvoorziening voor Akkrum-Nes

De DAN heeft het initiatief genomen om zelf een zonnepark te ontwikkelen. Onder het motto: door het dorp, voor het dorp! Hiervoor is in 2017 een zelfstandige stichting in het leven geroepen, stichting De Leppagreide.

Het zonnepark Leppagreide is klaar en op 16 maart 2023 aangesloten op het elektriciteitsnet. Op 20 mei tijdens Reuzedei zal het park officieel en feestelijk worden geopend. Het park ligt ingeklemd tussen de A32 en de spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen. Op een strook van 1.2 km lengte liggen 5300 zonnepanelen. Deze leveren 2.225.000 kWh per jaar aan stroom. Hiermee kunnen 650 huishoudens in van groene stroom worden voorzien.. Voor het park is een lening afgesloten bij de Triodosbank. De eerste jaren worden de opbrengsten van het park gebruikt voor rente en aflossing van de lening. Op termijn vloeien de opbrengsten terug naar de dorpen Akkrum-Nes. De middelen worden ingezet voor duurzaamheids- en leefbaarheidsprojecten in Akkrum en Nes. 

De voorbereidingen en de bouw van het park is maandelijks in een column in Middelpunt te volgen geweest. Voor een terugblik kunt u de columns nog een keer de revue laten passeren.

een willekeurig zonnepark
een willekeurig zonnepark

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.