Webmaster assistent

Onze webmaster wil graag kennismaken met een vrijwillig assistent. Dat zit zo, hij raakt al een beetje op leeftijd en dan komen er weleens situaties voor waarin de hersens het soms wat moeilijker krijgen.

DAN zoekt een vrijwilliger voor onderhoud aan de websites

Onze webmaster wil graag kennismaken met een vrijwillig assistent. Dat zit zo, hij raakt al een beetje op leeftijd en dan komen er weleens situaties voor waarin de hersens het soms wat moeilijker krijgen. Dan heeft hij hulp nodig van iemand die een stuk jonger is, lekker flexibel is en interesse heeft in de achterkant van de websites van DAN.

Spreek en schrijf je in het Frysk dan heb je een streepje voor.

En dat is niet alleen de site waar je nu te gast bent. Er zijn nog meer zaken die we met elkaar op poten moeten zetten. Dat vraagt belangstelling en daadkracht en betrokkenheid bij de tweelingdorpen Akkrum en Nes. Maar vooral samenwerken met de vrijwilligers van Duurzaam Akkrum Nes.

    Door Daniel

    Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

    Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.