SHEC en Klaverblad Noord Oost

Via de SHEC zijn wij ook betrokken bij de ontwikkeling van een groot zonnepark in het project Klaverblad Noord Oost (KNO) in Heerenveen.

Via de SHEC zijn wij ook betrokken bij de ontwikkeling van een groot zonnepark in het project Klaverblad Noord Oost (KNO) in Heerenveen. In KNO komen een bedrijventerrein, natuurinclusieve landbouw en het zonnepark Het gaat om een park van 30 hectare aan de A7 aan de overzijde van het Aware Fronterra complex. Het zonnepark zal straks voor ongeveer 10.000 huishoudens voorzien van duurzame stroom.

Ter vergelijking: Dit zonnepark is 10 x zo groot als Leppagreide in Akkrum/Nes! De SHEC is de ontwikkelaar van dit park.

zonnepark bakkeveen
als voorbeeld: zonnepark bakkeveen

Het zonnepark is een initiatief van de energie coöperaties Us Aengwirden, Duurzaam Akkrum Nes en Enerzjykooperaasje Aldeboarn.

Sfeerimpressie van de groei van bomen na 5 jaar
Sfeerimpressies KNO in vogelvlucht hoogte groei van bomen na 5 jaar

Bronnen

Ontwikkeling gebied Klaverblad NoordOost in Heerenveen
Energieloket Heerenveen

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.

1 reactie

[…] De gemeente Heerenveen heeft afgelopen jaar beleid gemaakt dat ontwikkelingen op het gebied van zonne- en windenergie alleen mogelijk zijn met een minimale lokale participatie van 50%. Inmiddels zijn er diverse samenwerkingscontacten zoals bij de uitbreiding van de Dolten en Zonnepark Klaverblad NO. […]