SHEC en de Dolten

Dit is een overkoepelende coöperatie die is opgericht door drie lokale energiecoöperaties in de gemeente Heerenveen.

Het drijvende zonnepark de Dolten

SHEC staat voor Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie. Dit is een overkoepelende coöperatie die is opgericht door drie lokale energiecoöperaties in de gemeente Heerenveen. De DAN is medeoprichter van de SHEC. De doelstelling van de SHEC is de verduurzaming van de energieopgave binnen de grenzen van de gemeente Heerenveen te ondersteunen. Gezamenlijk zijn de energiecoöperaties beter in staat om energie projecten te ontwikkelen en bijvoorbeeld met projectontwikkelaars het gesprek aan te gaan over onder andere overname van bestaande zonneparken.

De SHEC heeft eind 2021 het zonnepark de Dolten overgenomen van GroenLeven. De Dolten is een drijvend zonnepark met 17.000 panelen op de zandwinplas aan de Dolten in Heerenveen. De panelen leveren voldoende stroom voor zo’n 2000 huishoudens. GroenLeven was bouwer en eigenaar van het park en heeft zijn aandelen verkocht. De SHEC heeft nu 51% van de aandelen in handen.  Nu het park in lokale handen is zullen de opbrengsten van het park weer terugvloeien naar de inwoners van de gemeente Heerenveen.

Door onze betrokkenheid kunnen wij als DAN ook vanuit deze middelen weer duurzame en leefbaarheidsprojecten financieren in Akkrum-Nes. Er wordt ook de mogelijkheid geboden voor particulieren en bedrijven om via certificaten te investeren in het park.

een drijvend zonnepark
een voorbeeld van een drijvend zonnepark

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.

1 reactie