Meet me in the Forest

Tijdens Arcadia, een vervolg op ‘Leeuwarden Culturele Hoofdstad’, is deze zomer onder andere het BOSK-project opgezet.

Het Bosk project

Tijdens Arcadia, een vervolg op ‘Leeuwarden Culturele Hoofdstad’, is deze zomer onder andere het BOSK-project opgezet. De bomen ‘wandelen’ inmiddels door Leeuwarden. De inzet is om aan het einde van het project in Leeuwarden een deel van het bos naar Akkrum-Nes te verschepen voor ons eigen ‘Meet me in the Forest event’. Dit als opmaat naar het realiseren van een bos(je) voor Akkrum-Nes. Vergroening en CO2 opslag.

Dit initiatief is een samenwerking tussen DAN, Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, VOAN, Stichting Aquaseum, Stichting de Doarpstûn, Stichting Akkrum-Nes Centraal. Inmiddels is er een substantiële subsidie toegekend door het IIS programma van Arcadia.

Bosk theater Akkrum
Bosk theater in Akkrum

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.