Energiebesparen

De bewoners van de Lange Miente en Koarte Miente kunnen als eerste meedoen aan de energiebesparingactie in Akkrum.

Een actie van DAN

De bewoners van de Lange Miente en Koarte Miente kunnen als eerste meedoen aan de energiebesparingactie in Akkrum. Plaatselijk Belang en energiecoöperatie Duurzaam Akkrum-Nes starten binnenkort met een proef voor de zeventig woningen. De komende dagen krijgen de bewoners een folder met informatie over wat ze kunnen verwachten en hoe ze zich kunnen aanmelden. De maatregelen kosten de bewoners niets.

In het aanbod zit een gesprek met een “Meitinker”, die met de bewoners in gesprek gaat over energiebesparing. Mensen krijgen tips en er wordt direct onderzocht of er kleine energiebesparende maatregelen aangebracht kunnen worden, zoals radiatorfolie, een bespaardouchekop, brievenbusborstel, tochtstrippen en ledlampen. De ervaring leert dat met kleine aanpassingen ongeveer 15 tot 20 procent energie bespaard wordt.

Na het gesprek met de ,,Meitinker’’ komt een ,,Oanpakker’’ langs, die de besparende maatregelen aanbrengt. Ook kan worden doorverwezen naar een energiecoach van de gemeente of kan een gesprek met de gemeente over te hoge energielasten worden geregeld.

Heel Akkrum

Nadat de proef op de Lange Miente en Koarte Miente is geëvalueerd, starten de initiatiefnemers met de aanpak in heel Akkrum en Nes. Dat gebeurt wijk voor wijk. De verwachting is dat het hele jaar nodig is om het project af te ronden.

Verenigingen

Een aantal (sport-)verenigingen en stichtingen zijn bezig om ,,Oanpakkers’’ te werven voor de Enersjyaksje, vertelt voorzitter Thom Yntema van Duurzaam Akkrum-Nes. ,,Mocht je je aangesproken voelen om mee te helpen en heb je enige handigheid en wat vrije tijd? Dan kun je je aanmelden als Oanpakker.’’

Per woning is € 50,00 beschikbaar voor de stichting of vereniging naar keuze van de ,,Oanpakker’’. De verwachting en ervaring is dat in beide dorpen zeker tweehonderd bewoners mee zullen doen.

Aanmelden kan via info@duurzaamakkrumnes.nl

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.

1 reactie