Deel- en kringloopeconomie

Een van de meest onderschatte effecten op de duurzaamheid van een dorp en de ommelanden is wel het hergebruik van materialen.

wat betekent hergebruik van materialen

Een van de meest onderschatte effecten op de duurzaamheid van een dorp en de ommelanden is wel het hergebruik van materialen. Die hoeven niet nieuw te worden aangeschaft wat niet alleen de duurzaamheid ten goede komt maar ook de economie van de dorpen Akkrum en Nes.

Los van het hergebruik is het transport. Hoe groter de afstand is die moet worden afgelegd om de materialen aan te voeren , hoe groter de belasting voor het milieu is.

Al deze schijnbaar onbelangrijke details spelen een rol in de totale CO2 uitstoot die zo drastisch omlaag moet.

credits: artificial photography second hand unsplash
credits: artificial photography second hand unsplash

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.