Aquathermie

Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water.

wat is Aquathermie en waar dient het voor?

Op de vraag wat Aquathermie is, is gelukkig een vrij duidelijk antwoord:

Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Aquathermie is één van de alternatieven voor duurzame verwarming en koeling uit het Klimaatakkoord.

Wil je daarover echt alles weten dan is er een uitgebreide website waar van alles op is te vinden op het NAT Netwerk Aqua Thermie

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.