Accuhuis Akkrum Nes

Als je bedenkt dat een accu ergens moeten worden ondergebracht dan kun je aan een accuhuis denken.

Een zinvolle en effectieve aanvulling de Leppagreide – een idee

Als je bedenkt dat een accu ergens moeten worden ondergebracht dan kun je aan een accuhuis denken. Dan zou het ook nog wel zo fraai zijn als dat huis het karakter van de streek heeft. Zoiets als hierboven staat.

Een houten constructie heeft ook het voordeel dat het zeer duurzaam is. Zeker als het gebouwd wordt van gerecyclede materialen. Dat kost in eerste instantie meer denk- en tekenwerk maar het resultaat kan dan het duurzaamheidsprincipe ruimschoots doorstaan.

Dit is een idee. Over dat idee moet nog nader over worden nagedacht, dat mag duidelijk zijn.

zoutwaterbatterij van Greenock
zoutwaterbatterij van Greenock

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.